PC Wizard 2015.2.14

PC Wizard 2015.2.14

CPUID – Freeware –
ra khỏi 216 phiếu
4 Stars User Rating
PC WIZARD là một tiện ích mạnh mẽ được thiết kế đặc biệt cho phát hiện của phần cứng, nhưng cũng có một số phân tích thêm. Nó có thể để xác định một phạm vi rộng lớn của các thành phần hệ thống và hỗ trợ các công nghệ mới nhất và các tiêu chuẩn. Công cụ này được Cập Nhật theo định kỳ (thông thường mỗi lần một tháng) để cung cấp kết quả chính xác nhất. PC WIZARD cũng là một tiện ích được thiết kế để phân tích và benchmark máy tính hệ thống của bạn. PC Wizard có thể phân tích và benchmark nhiều loại phần cứng, chẳng hạn như CPU hiệu suất, hiệu suất Cache, hiệu năng đĩa cứng, RAM hiệu suất, đĩa CD/DVD-ROM performance, Removable/FLASH Media hiệu suất, hiệu suất nén MP3, Video hiệu quả.

Tổng quan

PC Wizard là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi CPUID.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PC Wizard là 2015.2.14, phát hành vào ngày 29/10/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

PC Wizard đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của PC Wizard đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PC Wizard!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có PC Wizard cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại